Omgaan met tegenslagen: Hoe blijf je de angst voor faillissement te boven?